Saints -- T

Saint Theodore Stratelates
Icon of Saint Theodore Stratelates by the hand of Deacon Matthew Garrett.
Saint Thekla
Icon of Saint Thekla of Iconium by the hand of Deacon Matthew Garrett.
Saint Theodore the Studite
Icon of Saint Theodore the Studite by the hand of Deacon Matthew Garrett.
Saint Thomas
Icon of Saint Thomas the Apostle by the hand of Deacon Matthew Garrett.
Saint Tikhon Apostle to America
Saint Tikhon, Patriarch of Moscow and Apostle to America by the hand of Deacon Matthew Garrett 2015.
Saint Tikhon
Icon of Saint Tikhon by the hand of Deacon Matthew Garrett.
Saint Tikhon
Icon of Saint Tikhon by the hand of Deacon Matthew Garrett.
Show More
  • facebook-square
  • flickr-square
  • Twitter Square

© 2018 by Father Matthew Garrett